Ana Sayfa Tarihi ve Cografyası Sanat ve Kültürü Nüfus ve Ekonomi Van Yemekleri Efsane ve Masallar Maniler ve Türküler Turizm

Nüfusu

1889'da 35.000 olan Van nüfusu işgal ve isyanlar sonrası 7.000'e kadar düşmüştür. Cumhuriyet dönemindeki nüfus gelişimine bakıldığında ise,     Van'ın nüfusunun 1950 yılı hariç, 1927-1997 yılları arasında sürekli artış göstermiştir. 1990-1997 yılları arasında Türkiye'de nüfus artış hızı % 15 iken, Van'da % 25,2 olmuştur.

1960 yılını takip eden dönemlerde Türkiye genelinde olduğu gibi, Van'da da şehirleşme süreci hız kazanmıştır. 1985 yılında 100.000 sınırını aşan şehir nüfusu, 1997 yılı sayımında 288.794'e ulaşmıştır.

1990 yılından sonra Van, özellikle çevre illerden sürekli göç almaya başlamıştır. Böylece Van ili genel nüfus toplamı da 772.132'ye ulaşmıştır.

Van ili hem göç alan, hem de göç veren bir yapıya sahiptir. İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Aydın illerine göç verirken; Hakkari, Siirt, Muş, Ağrı ve Bitlis illerinden göç almaktadır.

İlimizin toplam nüfusunun %60ı kırsal kesimde % 40ı da şehir merkezinde yaşamaktadır. Nüfusun % 60nın kırsal kesimde yaşamasına ilaveten şehirde oturup köyle bağlantısı olanlarla bu oran yaklaşık % 80lere varmaktadır.

1999 nüfus rakamlarına göre çalışma nüfusu 359.409 kişiydi. Bugün eldeki bilgiler ışığında Van merkezinin nüfusu yaklaşık 750.000 civarındadır.

Ekonomik Yapısı

    Doğu Anadolu Bölgesinin doğu bölümünde, yer alan Van ili, 19.069 km2 yüz ölçümüyle alan bakımından Türkiye'nin 6. büyük ilini oluşturur. Van ili kıyı şeridi hariç topraklarının büyük bir bölümü dağlık alanlardan oluşur. Yazların kısa ve sıcak, kışların ise soğuk ve sert geçen karasal bir iklime sahip olması, bunun yanında tarımsal üretimde verimin düşük ve uzun süre ulaşım olanaklarının sınırlı oluşu, Van ilinin gelişimini engelleyerek nüfus ve ekonomik faaliyetlerin kıyılardaki alüviyal ovalarda ve depresyonlarda toplanmasına neden olmuştur.

Van ekonomisinde, tarım özellikle de hayvancılık hakim faaliyet koludur. Önemli endüstriyel tesislerden, şehirler arası muntazam yollardan mahrum olan Van 1960 yılına kadar kayda değer bir gelişme göstermedi. Ancak 1960tan sonra kıyının iki yakasında ulaşıma açılan kara yolları, 1971de demir yolları, feribot seferleri ve yakın zamanda hizmete giren hava yolları gelişmeyi teşvik etmişlerdir.

İlde sanayi gelişmemiştir. 11. kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasıyla beraber sınırlı da olsa bir gelişme (ivme) kazanmıştır. Bu gelişmede kamu yatırımları, çok ortaklı şirketler ve kooperatif yatırımları esas rolü olmamıştır. 248.259u ekonomik anlamda faal nüfusu teşkil etmekteydi. Faal nüfusun %73.4ü tarım sektöründe, geri kalan önemli bir kısmı hizmet ve ticaret sektöründe idi. Sanayi sektörünün payı ise %2.1dir.

Ancak son yıllarda hızlı nüfus artışı, kente olan göç ve kamu yatırımları, inşaat sektörünün hızla gelişmesine ve bu sektörün G.S. yurt içi hasıladaki payının artmasına neden o1muştur.

Vanda Madencilik, Sanayi, Sınır Ticareti, Gümrük, Hayvan Üretimi, Et ve Süt Üretiminin halkın gelir kaynağı açısından önemli bir yeri vardır.

Mesaj Gönder Ana Sayfa